Obnova - Kováříkova Vila

Kováříkova Vila
Družstvo
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obnova Vily

V roce 2018 byly podány žádosti o poskytnutí dotace z Fondu regenerace městské památkové zóny z rozpočtu statutárního města Prostějova a to na dva tituly:

1) dílčí obnova střechy vily Josefa Kováříka po havárii – dotace ve výši 130 200 Kč (60% celkových nákladů)

2) zpracování předprojektové přípravy komplexní obnovy vily – dotace ve výši 175 000 Kč (50% celkových nákladů).

Tyto žádosti o poskytnutí dotace byly zastupitelstvem města schváleny a družstvo zahájilo práce na památkové obnově vily.
Bylo provedeno digitální zaměření budovy a 3D skenování čelní fasády. Dále byly provedeny památkové průzkumy a to stavebně historický průzkum, průzkum kovových prvků, průzkum kamenných a sochařských prvků, průzkum vrstev fasády, průzkum otvorových výplní a mykologický průzkum krovové konstrukce. V předprojektové přípravě došlo ke zpracování 1. etapy prováděcího projektu a studie budoucího využití vily. Byla realizována dílčí obnova střechy.
V roce 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Fondu regenerace městské památkové zóny z rozpočtu statutárního města Prostějova: Rekonstrukce uliční fasády vily Josefa Kováříka – dotace ve výši 105 000 Kč (80% celkových nákladů).

V rámci této dotace bylo provedeno obnažení zdiva do výše cca 150 cm, aby mohlo dojít k jeho přirozenému vysychání. Z fasády byla mechanicky odstraněna letitá reklama na štítové zdi a vyspravena omítka. Pak byla provedena penetrace a nátěr silikátovou fasádní barvou.
V září roku 2019 byla podána také žádost o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020 na Ministerstvo kultury České republiky. Žádost byla bohužel zamítnuta. Na rekonstrukce jižní fasády vily Josefa Kováříka byly podány žádosti: - v únoru 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu památkové péče, která byla schválena ve výši 200 000 Kč (46,3% celkových nákladů) - v dubnu 2020 o poskytnutí dotace z Programu péče historického dědictví města Prostějova, která byla schválena ve výši 232 000 Kč (53,6% celkových nákladů). V rámci poskytnutých dotací byla v roce 2020 provedena repase oken v prvním patře.
796 01 Prostějov, Vojáčkovo náměstí 2944/5, IČO 060 81 339, číslo účtu 279420212/0300, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Dr, vložka 5657, DS kg9ifje

DRUŽSTVO

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky